Tin Nhanh 24h

California các gia đình sẽ nhận $600 mùa Thu tới thêm $500 nếu có con nhỏ, bất chấp tình trạng di trú.

SACRAMENTO, California (NV) – Hàng triệu cư dân California lợi tức $30,000 đến $75,000 một năm có thể nhận được trợ cấp $600 mùa Thu tới . Theo thỏa thuận … Read More

Giấc mơ không thành:Nữ Việt kiều Mỹ 𝘵𝘢𝘯 𝘯𝘢́𝘵 gia đình sau 30 năm ở trời Tây

𝘉𝘰̂́ 𝘮𝘦̣ 𝘨𝘪𝘢̀ đ𝘢̃ 𝘬.𝘩.𝘶𝘢̂́𝘵 𝘣.𝘰́.𝘯.𝘨. 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨 đ𝘢̃ 𝘤𝘰́ 𝘷𝘰̛̣ 𝘮𝘰̛́𝘪. 𝘊𝘰𝘯 𝘤𝘢́𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘪 𝘛𝘢̂𝘺. 𝘏𝘰̣ 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘪̀𝘯 𝘵𝘰̂𝘪 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘣𝘢̀ 𝘨𝘪𝘢̀ 𝘭𝘢̣𝘤 𝘩𝘢̣̂𝘶 30 𝘯𝘢̆𝘮 𝘷𝘦̂̀ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤. … Read More

Nóng:𝘉𝘪𝘥𝘦𝘯 𝘳𝘢𝘓𝘦̣̂𝘯𝘩𝘬𝘩𝘢́𝘮𝘹𝘦́𝘵 𝘬𝘩𝘢̂̉𝘯𝘤𝘢̂́𝘱 căn hộ ở NYC của𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵𝘴𝘶̛ Rudy Giuliani

𝘊𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢̀ đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘢 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘢𝘯𝘨 đ𝘢̃ 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘭𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘢́𝘮 𝘹𝘦́𝘵 𝘷𝘢̀𝘰 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛́ 𝘛𝘶̛ 𝘵𝘢̣𝘪 𝘤𝘢̆𝘯 𝘩𝘰̣̂ 𝘷𝘢̀ 𝘷𝘢̆𝘯 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘰̛̉ 𝘔𝘢𝘯𝘩𝘢𝘵𝘵𝘢𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘙𝘶𝘥𝘺 𝘎𝘪𝘶𝘭𝘪𝘢𝘯𝘪, 𝘤𝘶̛̣𝘶 𝘵𝘩𝘪̣ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 … Read More

Meghan Markle 𝒍𝒐̣̂ 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒔𝒂𝒖 𝒕𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒆̂̃ Hoàng tế Philip sau khi 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒖̣𝒄 𝒈𝒊𝒐̛̉ 𝒄𝒉𝒊𝒆̂𝒖 𝒕𝒓𝒐̀,𝒕𝒉𝒖 𝒉𝒖́𝒕 sự chú ý trong thời điểm Hoàng gia Anh đang 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒂 đ𝒂𝒖 𝒃𝒖𝒐̂̀𝒏

𝑀𝑒𝑔ℎ𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑎̂𝑚 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 𝑡𝑖̀𝑚 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑔𝑖𝑜̛̉ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑡𝑟𝑜̀, 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑢́𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́ … Read More

Chính thức:Mỹ bácbỏ chínhsách buộc người bảolãnh phải bảotrợ tài chính đối với người được bảolãnh

BỘANNINH NỘIĐỊA HOA KỲ (DHS) ĐỂ CHÍNHTHỨCHỦY BỎ CHÍNHSÁCH ĐỀ XUẤT VỀ KÝGIẤYBẢO TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DIỆN ĐỊNH CƯ Hôm 19 tháng 3 năm 2021 vừa qua, … Read More