Tin Nhanh 24h

Nóng: Hai trường hợp bệnh nhân F1 ở Vũng Tàu đã được tìm thấy

Sau khi thông tin đăng tải, 2 ca F1 ở Vũng Tàu trên chuyến bay VJ133 đã được cơquan chức năng 𝘁𝗶̀𝗺 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆, 𝗹𝗮̂́𝘆 𝗺𝗮̂̃𝘂 𝘅𝗲́𝘁 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝘃𝗮̀ đ𝘂̛𝗮 đ𝗶 … Read More

𝕮𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖕𝖍𝖚̉ Mỹ tiếp tục cấp tiền cho các gia đình hàng tháng đến khi hết dịch-THE EMERGENCY BROADBAND BENEFITS PROGRAM

𝕮𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖕𝖍𝖚̉ HOA KỲ TRỢ CẤP 50$-75$ CHO INTERNET HÀNG THÁNG TRONG MÙA DỊCH CÔ VY – THE EMERGENCY BROADBAND BENEFITS PROGRAM Bắt đầu vào ngày May 12th,2021. Ủy Ban … Read More

NỮ “YÊUQUÁI” Hải Dương đưa hơn 30 người Trʊռg Qʊốc nhập cảnh trái phép

C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ H̲ải̲ D̲ươn̲g̲ v̲ừa̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲, b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à (s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲8̲6̲, t̲r̲ú t̲ại̲ x̲ã C̲h̲í M̲i̲n̲h̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲ứ K̲ỳ) v̲ề t̲ội̲ t̲ổ … Read More

Liên tiếp xả.y r.a tainạngiaothông trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

𝘕𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶𝘷𝘶̣𝘷𝘢𝘤𝘩𝘢̣𝘮 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘣𝘢̆́𝘵 đ𝘢̂̀𝘶 𝘬𝘺̀ 𝘯𝘨𝘩𝘪̉ 𝘭𝘦̂̃ 30/4 – 1/5 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘪̀𝘯𝘩𝘵𝘳𝘢̣𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘶𝘺𝘦̂́𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘰̛̉ 𝘏𝘢̀ 𝘕𝘰̣̂𝘪 𝘶̀𝘯 𝘵𝘢̆́𝘤. Ngày 30/4, lãnhđạo CụcCSGT … Read More

𝙏𝙤𝙖̀n𝙘𝙖̉𝙣𝙝𝒗𝒖̣𝒔𝒂́𝒕𝒉𝒂̣𝒊 𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏, 𝒃𝒊̣𝒄𝒖̛𝒂𝒙𝒂́𝒄 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒉𝒐 3𝒕𝒆̂𝒏 𝑴𝒚̃ 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 đ𝒊 𝒒𝒖𝒂́ 𝒈𝒊𝒂𝒏𝒈

𝗙𝗼𝗿𝘁 𝗪𝗮𝘆𝗻𝗲 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗽𝗵𝗼̂́ 𝗻𝗵𝗼̉ 𝘁𝗮̣𝗶 𝘁𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗯𝗮𝗻𝗴 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻𝗮 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗱𝗮 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝗺 đ𝗮 𝘀𝗼̂́ 𝘁𝘆̉ 𝗹𝗲̣̂, 𝗱𝗮̂𝗻 𝗔́ 𝗰𝗵𝗮̂𝘂 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗵𝗼̛𝗻 𝟰% đ𝗮 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 … Read More