Tin Nhanh 24h

𝘍𝘋𝘈 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘢́𝘰𝘬𝘩𝘢̂̉𝘯: 𝘕𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺 𝘵𝘩𝘶𝘩𝘰̂̀𝘪 𝘯𝘢̂́𝘮 𝘷𝘪̀ 𝘷𝘪 𝘬𝘩𝘶𝘢̂̉𝘯 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ đ𝘦𝘥𝘰̣𝘢 𝘵𝘪́𝘯𝘩𝘮𝘢̣𝘯𝘨

Hầu hết các loại nấm đã được phânphối trêntoàn quốc   𝘕𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 đ𝘢̃ 𝘬𝘦̂𝘶𝘨𝘰̣𝘪𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘩𝘰̣ 𝘵𝘳𝘢̉ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘴𝘢̉𝘯 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘯𝘢̂́𝘮 𝘌𝘯𝘰𝘬𝘪 𝘷𝘪̀ 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ … Read More

Tin Vui: TT Mỹ Joe Biden muốn đón và bồi thường cho những người bị trục xuất thời ông Trump trở lại Mỹ

Tiếp nối cuộc kh.ủng h.oảng nhập cư tr.ái ph.ép tại biên giới Mỹ – Mexico tới nay vẫn chưa được giải q.uyết, giờ đây chính quyền Biden tiếp tục cân … Read More

Thủ tục xin cấp thẻ xanh để ở lại Mỹ càng biết sớm càng tốt

𝘟𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦̉ 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘰̛̉ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘔𝘺̃ 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘩𝘶̉ 𝘵𝘶̣𝘤 𝘤𝘩𝘰 𝘱𝘩𝘦́𝘱 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘥𝘢̂𝘯 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘯𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 đ𝘢𝘯𝘨 𝘰̛̉ 𝘔𝘺̃ 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘥𝘪 𝘥𝘢̂𝘯 (𝘥𝘶 𝘭𝘪̣𝘤𝘩, 𝘥𝘶 𝘩𝘰̣𝘤, 𝘭𝘢̀𝘮 … Read More

Sống trong s̲ợ h̲ãi̲: Những di dân Việt l̲o m̲ấ̲t̲ ‘Giấc mơ Mỹ’ vì l̲ỗi̲ l̲ầm̲ trong quá khứ

Cơ hội nào cho người Việt trong diện b.ị tr.ục x.uất khỏi Mỹ? Những người Việt tị nạn cộng sản đến Mỹ nằm trong danh sách bị tr.ục x.uất do … Read More

Hoài Linh ɓắᴛ ᵭầʋ loạt hoạt động ԍιải ngân: Mới 4 ngày đã đến 4 địa pɦươɴg, тʀᴀo 4,57 tỷ ᵭồng cho bà con vùng lũ

Đại diện của NS Hoài Linh đã âm thầm đến các địa phương bị ảnh hưởng trong đợt lũ hồi tháռg 9 vừa qua để trao tiền hỗ trợ.   … Read More

Tin Vui: Chính Quyền Biden ân xá nhân đạo người nhập cư trái phép bị trục xuất dưới thời cựu TT Trump quay trở lại Mỹ.

Tiếp nối cuộc k̵h̵ủ̵n̵g̵ ̵h̵o̵ả̵n̵g̵ ̵n̵h̵ậ̵p̵ ̵c̵ư̵ ̵t̵r̵á̵i̵ ̵p̵h̵é̵p̵  tại biên giới Mỹ – Mexico tới nay vẫn chưa được giải quyết, giờ đây chínhquyền Biden tiếp tục cân nhắc … Read More