Tin Nhanh 24h

Không ai có thể đứng trên ph.á𝔭 l.u𝔞̣̂t

Đ𝗼̂́𝗻 𝗵𝗮̣ những cây thông ngót trăm năm tuổi ngay trung tâm TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) – có lẽ cũng không cần nói gì thêm về việc 𝘃𝗶 𝗽𝗵𝗮̣𝗺 𝗹𝘂𝗮̣̂𝘁 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̛̣𝗻 𝗻𝗮̀𝘆.

Lén lút ph…á rừng nơi thâm sơn cùng cốc là chuyện không lạ lâu nay.

Thông tại lô đất 17 và 19 bị cưa hạ
ẢNH: LÂM VIÊN.

Nhưng đốn hạ những cây thông ngót trăm năm tuổi ngay trung tâm TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) thì quả là trắng trợn.
𝗔𝗶 đ𝗮̃ 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝘁𝗮𝘆 𝗰𝗵𝗼 𝘃𝘂̣ 𝗽𝗵𝗮́ 𝗿𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗮𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗻𝗮̀𝘆? 𝗥𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗰𝗼̛ 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗶̉𝗻𝗵 𝗟𝗮̂𝗺 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 “𝗰𝗵𝗶̉ 𝗺𝗮̣̆𝘁 đ𝗮̣̆𝘁 𝘁𝗲̂𝗻”.

𝗩𝗲̂̀ “𝗹𝗶̣𝗰𝗵 𝘀𝘂̛̉” 𝗰𝘂̉𝗮 đ𝗮̂́𝘁, 𝗻𝗼̛𝗶 𝗰𝗼́ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗰𝗮̂𝘆 𝗰𝗼̂̉ 𝘁𝗵𝘂̣ 𝗯𝗶̣ “𝘀𝗮́𝘁 𝗵𝗮̣𝗶” 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗲̂́𝗰 ngay giữa lòng TP.Đà Lạt, có thể tóm tắt như sau: Tháng 10.2005, UBND tỉnh Lâm Đồng 𝗺𝗼̛̉ 𝗰𝘂𝗼̣̂𝗰 đ𝗮̂́𝘂 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗮𝗶 đ𝗲̂̉ 𝘁𝗶̀𝗺 đ𝗼̂́𝗶 𝘁𝗮́𝗰 𝘁𝗿𝘂̀𝗻𝗴 𝘁𝘂 𝗯𝗮̉𝗼 𝘁𝗼̂̀𝗻16 ngôi biệt thự c…ổ cùng hai lô đất 17 và 19 – nơi có số thông vừa 𝗯𝗶̣ 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗵𝗮̣.

Công ty CP đào tạo, nghiên cứu và 𝘂̛́𝗻𝗴 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 CADASA trúng thầu. Sau khi phê duyệt kết quả đấu giá, tháng 12 cùng năm, UBND tỉnh Lâm Đồng bàn giao khu biệt thự c…ổ cùng hai lô đất 17 và 19 có quần thể thông ba lá này. Cả khu biệt thự và quần thể thông ba lá đều được tỉnh Lâm Đồng đưa vào danh mục bảo tồn.


Tháng 9.2012, UBND tỉnh Lâm Đồng bất ngờ thu hồi 2 lô đất 17 và 19 với tổng diện tích trên 3.000 m2 nói trên với lý do CADASA không sử dụng (?). Hai lô đất này 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗹𝗮̣̂𝗽 𝘁𝘂̛́𝗰 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 đ𝘂̛𝗮 𝗿𝗮 đ𝗮̂́𝘂 𝗴𝗶𝗮́ với mức 16 – 18 tỉ đồng. Người trúng thầu hai lô đất này là người nhà của một lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thời bấy giờ. Việc này cũng từng đặt ra vấn đề về tính minh bạch của cuộc đấu giá…

Việc 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗵𝗮̣ rừng thông lâu nay ở tỉnh Lâm Đồng thì nhiều, nhưng đ𝗮 𝘀𝗼̂́ 𝗹𝗮̀ 𝗹𝗲́𝗻 𝗹𝘂́𝘁 ở những địa bàn khuất nẻo, xa trung tâm TP.Đà Lạt. Nhưng 𝗽𝗵𝗮́ 𝗿𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗴𝗶𝘂̛̃𝗮 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝗧𝗣 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘃𝘂̣ 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 vừa đề cập và nơi mà giá trị đất ở đây được ví “đất vàng”, thì đây là lần đầu tiên.

Có lẽ cũng không cần nói gì thêm về việc 𝘃𝗶 𝗽𝗵𝗮̣𝗺 𝗹𝘂𝗮̣̂𝘁 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̛̣𝗻 𝗻𝗮̀𝘆. Dư luận ở Lâm Đồng đang 𝘁𝗿𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼̛̀ 𝘃𝗮̀𝗼 𝘁𝗶́𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗺 𝗺𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝘅𝘂̛̉ 𝗹𝘆́ 𝘃𝘂̣ 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗼̛ 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗻𝗮̆𝗻𝗴. 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗮𝗶 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ đ𝘂̛́𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗹𝘂𝗮̣̂𝘁!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *